Skip to Content.
Sympa Menu

freegeocz - [FreeGeoCZ] Fwd: GIS Day 2015 MV - pozvánka

freegeocz AT fsv.cvut.cz

Subject: Svobodná geoinformační infrastruktura

List archive

[FreeGeoCZ] Fwd: GIS Day 2015 MV - pozvánka


Chronological Thread 
  • From: Jachym Cepicky <jachym.cepicky AT gmail.com>
  • To: FreeGeoCZ <freegeocz AT fsv.cvut.cz>
  • Subject: [FreeGeoCZ] Fwd: GIS Day 2015 MV - pozvánka
  • Date: Mon, 05 Oct 2015 08:56:32 +0000
  • List-archive: <http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/freegeocz>
  • List-id: Svobodná geoinformační infrastruktura <freegeocz.fsv.cvut.cz>

Mohlo by vás zajímat:

Vážená paní / Vážený pane,

dovoluji si Vás tímto pozvat na osvětovou akci GIS Day 2015 MV, která se uskuteční pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance v rámci celosvětové informační akce GIS Day 2015 ve středu dne 18. listopadu 2015 od 9:00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1.04 budovy Ministerstva vnitra, nám. Hrdinů 1634, Praha 4.

Cílem akce GIS Day 2015 MV je rozšířit povědomí o rolích Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací, o hlavních aktivitách resortu v řešené oblasti, ale především o rozsahu a úrovni využívání prostorových informací v činnosti složek Integrovaného záchranného systému ČR. Stěžejní součástí GIS Day 2015 MV budou prezentace praktického využití prostorových dat v činnosti Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR.

Program GIS Day 2015 MV je přiložen.

Z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti prosíme o přihlášky formou e-mailu na adresu katerina.konecna AT mvcr.cz do 10. listopadu 2015 (jméno účastníka, útvar, e-mail, telefon). Přihlášku potvrdíme. Bez přihlášky účast na akci negarantujeme. 

 

Attachment: Program_GIS DAY 2015 MV.pdf
Description: Adobe PDF document  • [FreeGeoCZ] Fwd: GIS Day 2015 MV - pozvánka, Jachym Cepicky, 10/05/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page