Od Mailmana k Sympě

Emailové konference na FSv ČVUT (fsv.cvut.cz) byly na konci srpna 2018 převedeny z programu Mailman na dokonalejší program Sympa.

Sympa je v mnoha ohledech dokonalejší, než starý Mailman, ale některé "drobnosti" Sympa dělá trochu jinak a některé neumí. Zde se pokouším upozornit na rozdíly, které jsou důležité pro uživatele

Zákldní fungování se (skoro) nemění

Rozesílání emailů funguje snad bez překvapení. Mail poslaný na adresu konference je rozeslán na adresy účastníků, kteří jsou v konferenci přihlášeni.

Patička rozesílaných mailů

Mailman přidával na konec každého rozesílaného mailu třířádkovou patičku s odkazem na webové rozhraní konference. Sympa toto sama od sebe nedělá, ale u konferencí převedených z Mailmana patičku doplňujeme a směřuje na nové info na novém serveru.

Ve starých mailech, které byly rozesílány starým Mailmanem, jsou samozřejmě odkazy na starý server, ale příslušné stránky jsou přesměrovány na info o konferenci na novém serveru.

Digesty konečně fungují

Nectností naší instalace Mailmana bylo, že maily, kteté byly kódovány v UTF-8, přicházely v digestech nečitelné. Sympa tímto netrpí, UTF-8 je pro ni přirozené kódování.

(Pro neznalé -- příspěvky z konference vám mohou přicházet jednotlvě a hned, a nebo alternativně v dávkách, nazývaných anglicky digest.)

Archívy

Má-li konference delší historii, je zobrazení archívu trochu nepřehledné. Přehled měsíců, kdy konferencí prošel nějaký mail, je poměrně rozsáhlý a je řazen vzestupně. To znamená, že nahoře je prastará historie a nové příspěvky jsou vidět až dole.

Webové rozhraní

Adresa (url) webového rorozhraní je https://sympa.fsv.cvut.cz/wws/.

Webové rozhraní slouží pro přihlašování do konferencí a odhlašování z nich, můžete si zde nastavit způsob doručování a může zde být přístup k archívu konference popř. k seznamu přihlášených účastníků.

Anonymní přístup k webu Sympy

Anonymně (tj. bez přihlášení) je na webu vidět pouze

Vše ostatní je vidět až po přihlášení.

Přihlášení k webu Sympy

Přihlášujete se k webu Sympa.fsv.cvut.cz jako k celku, nikoli k jednotlivé emailové konferenci (jako to bylo u Mailmana).

Přihlašovacím jménem je emailová adresa. Máte-li několik emailových adres, každá z nich představuje samostatnou identitu.

Heslo

Pokud se přihlašujete "fakultní" emailovou adresou tvaru ...@fsv.cvut.cz a pokud tato adresa je vaší "zveřejňovanou fakultní adresou", pak jako přihlašovací heslo pro tuto vaši identitu platí vaše hlavní ČVUT-heslo. (Tedy není třeba si pamatovat další heslo.)

Přihlašujete-li se s jinou než fakultní zveřejňovanou adresou, musíte si nějaké heslo zvolit. Při prvním přihlášení (a nebo když zapomenete heslo) vám Sympa pošle mail s odkazem. Když na něj kliknete, můžete si heslo nastavit. Oprávněnost přihlášení k webu Sympy se tedy pro ne-fakultní-zveřejňované adresy ověřuje tím, že máte přístup k emailové adrese. <>

Moderování

Emailové konference jsou velmi lákavým terčem pro spammery. Na adresu konferencí chodí výrazně více spamu než na obyčejné osobní adresy. A žádný antispamový filtr není (z principu) dokonalý. Abychom chránili před zvýšeným přísunem spamu běžné účastníky konferencí, jsou skoro všechny naše konference moderované. To znamená, že mail poslaný z nedůvěryhodné adresy není rozeslán, ale zadržen a čeká se na rozhodnutí moderátora. Moderátor tedy ručně filtruje spamy, které pronikly přes fakultní antispamový filtr a propouští maily, které pokládá za legitimní.

Které adresy jsou důvěryhodné

Běžná politika je taková, že u konferencí otevřených celému světu (kde účastníkem se může stát kdokoli) se za důvěryhodné pokládají pouze adresy stávajících účastníků té které konference. Prakticky to znamená, že kdo chce do konference psát, a nechce, aby jeho maily byly zdržovány moderováním (a také moderátora zatěžovaly), ten se musí do konference přihlásit a nebo jeho adresa musí být uvedena v seznamu výjimek (whitelist).

U některých konferencí, zejména těch vnitrofakultních, mohou být jako výjimky pokládány za důvěryhodné i další adresy. Podrobnosti sdělím ústně.

Je-li dopis zadržen, moderátor dostane emailovou zprávu a zadržený mail také moderátor vidí ve webovém rozhraní v seznamu dopisů k moderování.

Upozornění na zprávy k moderování

Sympa neposílá žádné pravidelné souhrnné upozornění, že nějaké maily čekají na moderování (Mailman to posílal každý den v 8 ráno). Sympa každý zadržený mail oznámí moderátorovi jen jednou a vícekrát se neobtěžuje. Proto pozor -- jste-li moderátorem, buď reagujte na každou zprávu pro moderátora a nebo se aspoň občas přihlaste a na své konference se podívejte.

V emailu, který moderátora upozorňuje na zadržený mail, je několik odkazů. Nejužitečnější je druhý z nich, nadepsaný "To browse awaiting messages...". Kliknutím na něj se zobrazí seznam mailů, které v dané konferenci čekají na rozhodnutí moderátora. Pokud se divíte, že Sympa přitom od vás nechtěla žádné heslo, pak vězte, že autorizace k moderování je odvozena od toho, že jste jako moderátor dostali tu emailovou výzvu k moderování. Proto pozor na přeposílání takovýchto mailů někomu dalšímu.

Moderování zadržených zpráv

Od srpna 2019 je činnost moderátora výrazně snazší, neboť nová verze Sympy konečně umí moderovat zprávy hromadně na základě zaškrtnutí.

Seznam zpráv k moderování má v levém sloupci jedno zaškrtávací políčko a jednu ikonu ve tvaru oka.

Typická činnost moderátora tedy vypadá asi takto: