Skip to Content.
Sympa Menu

freegeocz - [FreeGeoCZ] osgeo local

freegeocz AT fsv.cvut.cz

Subject: Svobodná geoinformační infrastruktura

List archive

[FreeGeoCZ] osgeo local


Chronological Thread 
  • From: Jachym Cepicky <jachym.cepicky AT centrum.cz>
  • To: freegeocz AT fsv.cvut.cz
  • Subject: [FreeGeoCZ] osgeo local
  • Date: Thu, 29 Jun 2006 18:51:56 +0200
  • List-archive: <http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/freegeocz>
  • List-id: Svobodná geoinformační infrastruktura <freegeocz.fsv.cvut.cz>

Zdravím,

na
http://wiki.osgeo.org/index.php/Local_Chapters

se vytváří lokální skupiny OSGeo

jenom jako informace

jachym

--
Jachym Cepicky
e-mail: jachym.cepicky AT centrum.cz
URL: http://les-ejk.cz
GPG: http://les-ejk.cz/gnupg_public_key/jachym_cepicky-gpg_public_key.asc
-----------------------------------------
OFFICE:
GDF-Hannover
Mengendamm 16d
30177 Hannover
Germany
e-mail: cepicky AT gdf-hannover.de
URL: http://gdf-hannover.de
Tel.: +49 511-39088507

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature  • [FreeGeoCZ] osgeo local, Jachym Cepicky, 06/29/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page